קריאת לקבלן הפינוי ממדרכות הבתים ביום האיסוף הקרוב

קריאה לקבלן הפינוי
  •  רוצים להשליך מהבית מוצר חשמלי גדול למיחזור ?
  • תאגיד מ.א.י מפעיל ברשויות נבחרות קבלני איסוף למיחזור מכשירים גדולים.
  • קריאת פינוי לקבלן תחבר ביניכם לבין הקבלן ליום האיסוף הקרוב אליכם.
  • קראו לקבלן בטופס מטה והשליכו את המוצר למיחזור רק במועד שנקבע.

הזמנת פינוי
מקסימום 250 תווים
*