הסכמי התקשרות לרשויות מקומיות ואחראים לפינוי פסולת

מגזים רשויות 5
מגזים רשויות 29/11/2017