מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

  • מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

  • מחירון זה הינו בהתאם למודל המחירים של מ.א.י לתקופת ההכרה השנייה כפי שהוגש למשרד להגנת הסביבה  ב 11 בינואר 2019 ערב קבלת ההכרה. 

  • מאי - מבנה מחירון נספח ט מאי מעודכן 2019

  • בהתאם להוראת "המנהל"  מטעם המשרד להגנת הסביבה (הרגולטור) מיום ה 9.3.2017, נאסר לערוך שינויים במחירון דמי הטיפול עד לקבלת הנחיות מפורטות לעניין הסדרי האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית ובסוללות. 

מחירון דמי הטיפול ליצרן וליבואן- רשימת מאי

קוד מאי קטגוריה בחוק תת קטגוריה שם הציוד הנמכר Item Name מחיר למוצר בש"ח
1100 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים עד 200 ליטר Refrigerators or freezers up to 200 liters 4
1101 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים 200 ליטר עד 400 ליטר Refrigerators or freezers 200 liters to 400 liters 9.72
1102 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים מ 400 ליטר עד 600 ליטר Refrigerators or freezers from 400 liters to 600 liters 12.4
1103 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים מעל 600 ליטר Refrigerators or freezers more than 600 liters 15.55
1104 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן עילי עד 1.5 כ"ס Overhead air conditioner 1.5 horsepower 7.62
1105 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן עילי מעל 1.5 כ"ס Air-conditioned overpass over 1.5 horsepower 9.72
1107 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מיני מרכזי עד 3.5 כס Central air system up to 3.5 horsepower 14.58
1108 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מיני מרכזי מעל 3.5 כס Central air system over 3.5 horsepower 17.82
1109 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מוסדי או אחר Industrial air conditioner or other 20.93
1120 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים צילר chiller 216
1110 (1) מכשירי חימום או קירור מכשירי אדים, קולטי לחות מכשירי אדים, קולטי לחות עד 20 ק"ג Humidifiers, Dehumidifiers upto 20 kg 1.07
1111 (1) מכשירי חימום או קירור מכשירי אדים, קולטי לחות מכשירי אדים, קולטי לחות מעל 20 קג Humidifiers, Dehumidifiers over 20 kg 4.73
1112 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה משאבות חום, מתקני הסקה Heat pumps, heating facilities 9.46
1113 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה מפזר חום מחוץ לבית Outdoor heat spreader 1.97
1114 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה מפזר חום ביתי Indoor heat spreader 0.38
1115 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה רדיאטור Radiator 1.28
1116 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה קונוורטור Covector 0.95
2100 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 60" Screen over 60 " 6.29
2101 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 50" ועד 60" Screen over 50 "to 60" 5.47
2102 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 40" ועד 50" Screen over 40 "to 50" 3.85
2103 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 37" ועד 40" Screen over 37 "to 40" 2.48
2104 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 27" ועד 36" Screen over 27 "to 36" 1.58
2105 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 24" ועד 27" Screen over 24 "to 27" 0.85
2106 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 15" ועד 24" Screen over 15 "to 24" 0.76
2107 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים מחשבים מחשב נייד או טאבלט Laptop or tablet 0.68
2108 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך אחר מעל 100 סמ Other screens more than 100cm 2.12
3100 (3) מנורות נורות מנורות פלורוסנט (ישרות, קומפקטיות ואחרות), Fluorescent lamps (directs, compact, and others) 0.11
3102 (3) מנורות נורות מנורות LED. LED lamps. 0.04
3103 (3) מנורות נורות מנורות המכילות גז נתרן בלחץ ומנורות מתכת האליד, מנורות המכילות גז נתרן בלחץ נמוך ואחר Lamps containing gas pressure sodium lamps and metal Walid gas-containing lamps Low pressure sodium and other 0.14
3110 (3) מנורות נורות נורות קסנון Xenon Lamps 0.1
3104 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שאף צלע לא עוברת 50 סמ Lighting fixtures that side does not pass 50 cm 0.05
3105 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שיש צלע מעל 50 סמ עבור נורה בודדת Lighting fixtures that side more than 50 cm for a single shot 0.05
3106 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שיש צלע מעל 50 סמ לכמה נורות Lighting fixtures that side more than 50 cm to several bulbs 0.12
3108 (3) מנורות גופי תאורה נברשות וזרקורים עד 15 ק"ג Chandeliers and spotlights up to 15 kg 3.38
3109 (3) מנורות גופי תאורה נברשות וזרקורים מעל 15 ק"ג Chandeliers and spotlights more than 15 kg 6.5
3121 (3) מנורות גופי תאורה נברשות וזרקור מעל 30 קג Chandeliers and spotlights more than 30 kg 6.76
4100 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי עד 25 קילו Electric heater up to 25 Kg 1.82
4101 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי מעל 25 קילו עד 100 קילו Electric heater over 25 kg to 100 kg 6.38
4102 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי מעל 100 קילו Electric heater over 100 kg 19.75
4103 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון מיקרוגל Microwave 1.39
4104 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון פלטה חשמלית Hotplate 0.72
4105 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון כיריים חשמליות רוחב עד 70 סמ Electric stove width upto 70 cm 1.19
4106 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון כיריים חשמליות רוחב מעל 70 סמ Electric stove width over 70 cm 1.54
4107 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון מכונת קפה - בית קפה Professional Coffee Machine 6.08
4108 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מכונות כביסה Washing machines Up to 25 Kg 2.2
4109 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מכונות כביסה Washing machines Over 25 Kg to 100 Kg 6.74
4110 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מכונות כביסה Washing machines Over 100 Kg 15.35
4111 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מדיחי כלים; Dishwashers; Up to 25 Kg 1.46
4112 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מדיחי כלים; Dishwashers; Over 25 Kg to 100 Kg 6.02
4113 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מדיחי כלים; Dishwashers; Over 100 Kg 16.72
4114 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מייבשי כביסה Dryers Up to 25 Kg 1.28
4115 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מייבשי כביסה Dryers Over 25 Kg to 100 Kg 4.84
4116 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מייבשי כביסה Dryers Over 100 Kg 15.19
4117 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מחשבים, Computers 1.39
4118 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים שרת Server 2.03
4119 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מרכזיה, מיתקני רשת קבועים Switchboard  6.08
4120 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות דפוס עד משקל 30 Printing machines weighing up to 30 Kg 3.9
4121 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות צילום עד למשקל 30 Copiers upto 30 Kg 3.9
4122 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות דפוס מעל למשקל 30 Printing machines weighing over 30 Kg 13
4123 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות צילום מעל למשקל 30 Copiers over 30 Kg 13
4124 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מגרסת נייר Shredder 1.61
4125 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; הליכון treadmill 13.5
4126 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; אופני כושר Exercise Bikes 8.45
4127 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; מכונות מזל גדולות Large Slot Machines 15.19
4128 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; מערכת קולנוע ביתית Home Theater System 4.02
4129 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; מכשיר חתירה Rowing machine 8.1
4154 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; ציוד ספורט אחר Other Sport Equipment 10.13
4130 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מערכת שמע/הקלטה כוללת רמקולים Audio system / Recording includes speakers 1.44
4131 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מערכת קומפקט דיסק Compact Disc System 0.43
4132 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מגבר Amplifier 0.58
4133 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; אורגן Organ 2.72
4134 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; פסנתר חשמלי Electric piano 4.46
4135 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מערכות שמע אחרות Electric guitar 1.12
4136 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי מערכת אל-פסק עד למשקל 100 ק"ג UPS systems up to 100 kg weight 3.19
4137 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי גנרטורים ביתיים עד למשקל של 250 ק"ג Home generators up to a weight of 250 Kg 8.45
4138 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי גנרטורים תעשייתיים עד למשקל של 500 ק"ג Industrial generators up to a weight of 500 kg 37.13
4139 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ממירים ושונות Converter etc 1.86
4140 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; עד 25 קילו Large medical devices upto 25 Kg 2.03
4141 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; מעל 25 קילו עד 100 קילו Large medical devices over 25 Kg to 100 Kg 12.16
4142 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; מעל 100 קילו ועד 250 ק"ג Large medical devices over 100 Kg to 250 Kg 26.33
4143 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; עד 25 קילו Monitoring and control instruments large uptp 25 Kg 2.36
4144 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; מעל 25 קילו עד 100 קילו Monitoring and control instruments large over 25 Kg to 100 Kg 14.35
4145 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; מעל 100 קילו ועד 250 ק"ג Large medical devices over 100 Kg to 250 Kg 19.25
4146 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים. כספומטים ושונות Large automated instruments for serving or selling products and automated services such as ATMs and miscellaneous 103.28
4147 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 כשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים. קופה רושמת Cash Register 3.19
4148 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק נגרר Trailing vacuum cleaner 1.44
4149 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק רטוב יבש Wet-Dry vacuum cleaner 0.91
4150 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק עומד Vacuum stands 1.82
4151 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהר אוויר עד 30 ק"ג Air Freshener to 30 kg 3.25
4152 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהר אוויר מעל 30 ק"ג Air freshener over 30 kg 6.5
4153 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מתקן מים Water Facility 1.69
4008 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה כלי עבודה גדולים כגון: מערבלים, מקדחים, מתזים, רתכות מסורים, כלי עבודה ידניים גדולים וכו. לפי טון Large Workig Equipment 270
4009 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי פאנלים סולאריים Solar Pannels 500
5100 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים מדיחי כלים; Dishwashers 1.64
5101 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים מייבש כביסה Tumble dryer 1.28
5102 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מתקן מים Water Facility 0.91
5103 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר לחיצה Clicking toaster 0.29
5104 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר קופץ Toaster popup 0.29
5105 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון פלטות חשמליות Electric plates 0.44
5106 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון סכינים חשמליות Electric knives 0.13
5107 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון קומקום חשמלי Kettle 0.29
5108 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל עד 20 ליטר Microwave upto 20 liters 0.78
5109 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 20-25 ליטר Microwave 20-25 liters 0.84
5110 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 25-30 ליטר Microwave 25-30 liters 0.95
5111 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 30-35 ליטר Microwave 30-35 liters 1.02
5112 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל מעל 35 Microwave over 35 1.43
5113 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן עד 20 ליטר Toaster oven up to 20 liters 0.44
5114 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן 20 עד 30 ליטר Toaster oven 20 to 30 liters 1.07
5115 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן 30 עד 40 ליטר Toaster oven 30 to 40 liters 1.26
5116 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן מעל 40 ליטר Toaster oven over 40 liters 1.8
5117 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מטחנת בשר Meat grinder 1.24
5118 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר מוט Stick blender 0.28
5119 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר עד 400 וואט Blender 400 watts 0.28
5120 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר מעל 400 וואט Blender over 400 watts 0.28
5121 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מעבד מזון עד 1000 ואט Food processor 1000 W 0.28
5122 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מעבד מזון מעל 1000 ואט Food processor over 1000 watts 0.28
5123 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקסר עד 1600 ואט 1600 watt mixer 0.28
5124 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקסר מעל 1600 ואט Over 1600 watt mixer 1.18
5126 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון סיר בישול Cooking pot 0.55
5127 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון אופה לחם Baking bread 0.83
5128 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מסחטות Juicers 0.68
5129 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת פופקורן Popcorn Machine 0.89
5130 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת וופל בלגי Waffles maker 0.6
5131 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת פנקייק Pancakes maker 0.6
5132 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת גלידה Icecream maker 0.6
5133 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה טוחנת עד 10 ק"ג Coffee machine grinds upto 10 kg 0.9
5134 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה טוחנת מעל 10 ק"ג Coffee machine grinds over 10 kg 2.72
5187 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה טוחנת מעל 30 ק"ג Coffee machine grinds over 30 kg 7.09
5135 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה קפסולות Coffee capsules 0.53
5136 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מקציף Frothy 0.1
5137 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה קפסולות משולבת מקציף Coffee capsules + Frothy 0.62
5138 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק רובוטי Robotic vacuum cleaner 0.6
5139 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק ידני Manual Vacuum Cleaner 0.25
5140 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק, מנקי שטיחים אחר Other carmet cleaner 1.21
5141 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ יבש Dry Iron 0.25
5142 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ אדים Steam iron 0.25
5143 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ קיטור Iron Steam 0.5
5186 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ אחר Other Iron 0.5
5145 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר תקרה Ceiling fan 0.85
5146 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר עמוד Standing fan 0.85
5147 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר שולחן Table fan 0.29
5148 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוור ריצפה Floor fan 0.29
5149 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר תליה Hanging fan 0.29
5153 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר אחר Other fan 0.29
5154 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהרי אוויר Air fresheners 0.29
5155 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר Fans, air fresheners, and other ventilation equipment 0.29
5156 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 שעונים ושעוני יד שעונים ושעוני יד watch 0.04
5157 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים לטיפוח הגוף מכונות גילוח, מחליקי שיער ומייבשי שיער ושונות Shavers, hair straighteners and hairdryers different 0.14
5158 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מצלמות מצלמות וידאו Video Cameras 0.19
5159 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מצלמות מצלמות סטילס (גם אם יש להן אפשרות לוידאו) Digital still cameras (even if they have the option to video) 0.13
5160 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים נגן DVD DVD player 0.42
5161 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים נגן blue ray Blue ray player 0.1
5162 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים DVD נייד עם מסך Portable DVD screen 0.22
5163 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים מכשירי רדיו לרבות רדיו-דיסק לרכב, Radios, including car CD Radio 0.22
5164 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים רמקולים Speakers 0.86
5165 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד כלי נגינה Musical Instruments 0.65
5166 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד ציוד סאונד ומגברים Sound equipment and amplifiers 0.65
5167 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור; מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור; Small appliances panels with photovoltaic integral. 0.04
5185 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד אוזניות לא לשוק מקצועי Earphones 0.02
5168 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים קונסולות משחק Game consoles 0.2
5169 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים עד קילו משקל Electrical or electronic toys up to 1 Kg 0.1
5170 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים מעל קילו משקל Electrical or electronic toys over 1 Kg 0.3
5171 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד ספורט מחשבים לרכיבת אופניים, צלילה, ריצה, חתירה וכו Computers biking, diving, running, rowing, etc. 0.07
5172 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים כלי עבודה ביתיים Powertools 0.38
5173 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים מקדחות עד 2קג Drills Upto 2 kg 0.26
5174 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים מקדחות מעל 2קג Drills over 2 kg 0.64
5175 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים כלי עבודה לגינה Garden tools 0.62
5176 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות תפירה מכונות תפירה Sewing Machines 0.58
5177 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים קטנים מכשירים רפואיים קטנים Small medical devices 0.19
5178 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים; מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים; Monitoring and control instruments are small, such as smoke detectors, heat controllers, heat registers, motion detectors, remote-control 0.04
5179 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי מדידה קטנים מכשירי מדידה קטנים small measurement tools 0.13
5180 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים Small medical devices 0.95
5181 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים. מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים. Monitoring and control instruments are small, such as smoke detectors, heat controllers, heat registers, motion detectors, remote-control 0.1
6100 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב שולחני Desktop 0.76
6101 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי שרת Server 1.36
6102 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי נתב מסחרי Commercial Router 2.5
6103 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מדפסות וסורקים Printers and scanners 0.94
6104 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מגרסת נייר Paper shredder 0.56
6105 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מכשירי למינציה Laminators 0.56
6107 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מקרנים עוצמת הארה עד 1500 Projectors illuminance up to 1500 0.29
6108 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מקרנים עוצמת הארה מעל 1500 Projectors illuminance over 1500 0.43
6109 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד משרדי אלקטרוני קטן (כגון מחשבונים) Office equipment and other communications (including components) 0.02
6110 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי תחנת עגינה למחשב נייד Laptop Docking Station 0.1
6111 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב נייד עד 12.5" Laptop up to 12.5 0.34
6112 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב נייד מ 12.5" עד 14" Laptop from 12.5 to 14 0.58
6113 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי טאבלטים Tablets 0.11
6114 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מסכים/טלוויזיות עד 15" Screens upto 15" 0.77
6115 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד נלווה למחשב ( מקלדת, עכבר וכו) Computer peripheral equipment (keyboard, mouse, etc.) 0.08
6116 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מערכת אלפסק למחשב בייתי small UPS 0.76
6130 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד תקשורת במשקל עד 0.1 קג Communication equipment upto 0.1 Kg 0.02
6131 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד תקשורת במשקל מ 0.1 קג עד 0.5 קג Communication equipment upto 0.5 Kg 0.07
6132 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד תקשורת במשקל מעל 0.5 קג Communication equipment more than 0.5 Kg 0.13
6117 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מערכות ניווט Navigation Systems 0.16
6118 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת טלפונים Telephones 0.13
6119 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת טלפונים ניידים Mobile phones 0.02
6120 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מכשירי קשר Radios 0.11
6121 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מוצרי bluetooth Bluetooth products 0.02
6122 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת ממיר דיגיטלי TV convertor 0.18
6123 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת סטרימר Streamer 0.24
6125 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת נתב ביתי, מודם ביתי Home router/modem 0.02
6124 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת נגני mp3/mp4 עד16 GB mp3 / mp4 Players 0.05
6133 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת דיסק און קי וגאדגטים Disk on Key and gadgets 0.02
7001 סוללות סוללות סוללות המכילות עופרת Batteries contain lead 149
7002 סוללות סוללות סוללות המכילות ניקל קדיום וסוללות המכילות ניקל מטאל Containing nickel cadmium batteries 3126
7003 סוללות סוללות סוללות ליתיום Li-primary 4SO primary lithium batteries, hydrogen batteries (Litium Priamery) 3860
7004 סוללות סוללות סוללות ומצברים אחרים לרבות סוללות אלקליין וסוללות אבץ פחמן ZnC Other Batteries 992
7005 סוללות סוללות סוללות ליתיום יון
Li-Ion
Litium-Ion Batteries 992
7006 סוללות סוללות סוללות המכילות כספית Batteries contain mercury 3860