כיצד למחזר פסולת אלקטרונית ביתית?

מה תרצו להעביר למיחזור?

מכשיר חשמלי גדול

אפשרויות פינוי מכשיר חשמלי גדול (מעל 50 ס"מ) למיחזור:

  1. היום החשמלי - פינוי ממדרכות הבתים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י בלבד. לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
  2. חדש תמורת ישן - ברכישת מכשיר חשמלי חדש השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לפרטים לחצו כאן

מכשיר חשמלי אלקטרוני קטן

אפשרויות פינוי מכשיר אלקטרוני וחשמלי קטן (עד 50 ס"מ) למיחזור:

  1. מרכזי ומוקדי האיסוף העירוניים לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
  2. מוקדי האיסוף בחנויות המשווקים - כנגד רכישת מוצר חשמלי דומה.
    למפת מוקדי ומרכזי האיסוף לפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות

סוללות

שתי אפשרויות לפינוי סוללות למיחזור

  1.  מרכזי ומוקדי האיסוף העירוניים לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
  2. מוקדי האיסוף בחנויות המשווקים - כנגד רכישת מוצר חשמלי דומה
    למפת מוקדי ומרכזי האיסוף לפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות

מפת מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות

מפת מוקדי איסוף ופחי מיחזור לסוללות ופסולת אלקטרונית

תאריך עדכון 15.10.20