צור קשר – ספקים

רוצה גם להיות ספק של מאי למיחזור או איסוף פסולת אלקטרונית?

ספקי מאי זוכים למימון ותמורה בעבור איסוף פסולת אלקטרונית במסלולי האיסוף הקיימים, נהנים מיציבות, הכרה ופעילות שוטפת לאורך כל חודשי השנה.
ספקי מאי נחלקים לשלושה סוגים, וכל קבלן יכול לקחת חלק בכמה תפקידים בהתאם ליכולותיו המקצועיות:
  1. קבלני פינוי – עצמאים אשר ברשותם רכבי הובלה ומסוגלים לבצע איסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית ממדרכות הבתים , מבתי תושבים ומבתי עסק. חובה להיות בעל רכב עבודה
  2. מרכזי מיון – מפעילי תחנות מעבר או מרכזים לאיסוף ומיון פסולת. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים
  3. מיתקני טיפול– מפעלי מיחזור שברשותם אמצעים למיחזור פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים
להגשת בקשת הצטרפות נא למלא את הטופס מטה ולצרף צילום רשיון נהיגה / ת.ז ורשיון עסק ככל שיש ברשותכם כזה.