מיחזור פסולת אלקטרונית בערים וברשויות המקומיות

רשויות מקומיות מיישמות את ההוראות בחוק לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות באמצעות תאגיד המיחזור מ.א.י. תוך מטרה להנגיש לתושבים את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות הסביבה באמצעות ולמחזר ציוד חשמלי ישן בעל פוטנציאל זיהומי.  יש ללחוץ על סמל הרשות המקומית מטה לקבלת פרטים:

פסולת ציוד חשמלי, אלקטרונית וסוללות מכילה חומרים מסוכנים כגון: עופרת ואבץ. פסולת זו מהווה כ3% מכלל הפסולת הביתית אך כ-70% מגורמי הזיהום הסביבתי של האויר,האדמה והמים.

לרשויות המקומיות  חובה על פי חוק להנגיש לכל תושב את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות הסביבה ולהעביר ציוד ביתי חשמלי ישן, בעל פוטנציאל זיהומי למיחזור  באמצעות תאגיד מ.א.י .לפרטים נוספים לחצו כאן

לתאגיד מ.א.י מגוון הסדרי איסוף ופינוי של פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות מהתושבים בעיריות ורשויות מקומיות. מרכזי ומוקדי איסוף עירוניים וימי איסוף יעודיים ממדרכות הבתים. לפרטים נוספים לחצו כאן, למפת מרכזי ומוקדי

באמצעות העברת הפסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות למיחזור אנו מונעים זיהום סביבתי, יוצרים מקומות עבודה ותומכים באוכלוסיות בעדיפות לאומית העובדים במרכזי המיון, המיחזור והשימוש החוזר של הציוד.

נתוני איסוף פסולת אלקטרונית וסוללות לתושב במועצות האזוריות וברשויות המקומיות