מיחזור פסולת אלקטרונית בפסוטה-OLD2

המועצה המקומית פסוטה התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות כדי לאפשר לתושבי המועצה להפריד פסולת אלקטרונית מזרמי הפסולת היבשה ולהעבירה למיחזור מוכר. מ.א.י אחראית על מימון הצבת מכלי האיסוף , פינוי הפסולת שתיאסף, העברת פסולת הציוד למיון ולמיחזור מוכר בישראל. בנוסף אנו פועלים בשיתוף פעולה עם המועצה לקידום תהליכי חינוך מקיימים, המעודדים הפרדה במקור, העברת פסולת ציוד וסוללות למיחזור ולקידום חינוך סביבתי משמעותי בנושאי סביבה שונים. לצפייה באתר המועצה 

מוקדי איסוף פסולת אלקטרונית בפסוטה

במועצה המקומית פסוטה נפרסו עמדות זמינות לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת בבתי ספר ובמוסדות עירונים.  ניתן לצפות במפת המוקדים האינטרקטיבית למציאת המוקד הקרוב אליכם למיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות. מוקדי האיסוף ממוקמים במוסדות ציבור עירוניים ונגישים לכל אזרח תושב העיר. הביאו עמכם לנקודות אלו את הציוד הישן ומסרו למיחזור מוכר  בעמדות מ.א.י בלבד ולא בכל דרך אחרת אשר עלולה להזיק לסביבה. עמדות האיסוף בחנויות המשווקים הינן באחריות המשווקים בלבד והשלכה בהן כפופה לכל דין ולהוראות המשווק.  לרשימת מוקדי האיסוף המלאה

בעמדות האיסוף תמצאו לרוב מספר מיכלים: מיכל לבן לאיסוף סוללות ומוצרי אלקטרוניקה זעירים מיכל כחול לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת עד 50 סמ

מוקדי איסוף במועצה המקומית פסוטה לפסולת מוצרי חשמל קטנים

עמדות איסוף מוצרי חשמל קטנים במועצה נמצאים ב

ניתן להעביר את הפסולת בין השעות 8:00-13:00 באמצעות ילדי בית הספר או על ידי מבוגר אל השומר בכניסה לבית הספר. במוקדי האיסוף בבתי הספר תמצאו מיכל לבן יעודי לאיסוף סוללות ומיכל כחול לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת:
 

מרכזי איסוף עירונים למיחזור מוצרי חשמל, ציוד אלקטרוני וסוללות

מרכזי האיסוף לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועצה מקומית קדימה צורן נמצאים ברחבי המועצה .אל מרכז האיסוף ניתן להגיע ברכב ולהביא ציוד חשמלי גדול כגון מכשירי חשמל בייתים, ציוד קירור וחימום וכל מוצר חשמלי אחר למיחזור לרבות סוללות. המקום סגור, מגודר ונגיש לתושבי המועצה בלבד.