פינוי מוצר ישן במסירת חדש – old

 מיחזור בעת מסירת מוצר חשמלי לבית הלקוח

 • רוכשים של ציוד חשמלי ואלקטרוני, או מי מטעמם, זכאים על פי חוק למסור ללא תשלום פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני למשווק, במעמד המכירה או האספקה של הציוד החשמלי והאלקטרוני הנרכש, וזאת ללא תלות בשם היצרן או היבואן או בסימן המסחר המופיע עליו.
 • מסירת פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני, הן במועד המכירה והן במועד האספקה, תתבצע על בסיס של "אחד תמורת אחד" כאשר פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שתימסר תהיה דומה, מבחינת תפקודה, למוצר הנמכר ותהא בכמות או במשקל דומים לו.

  מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה

 • הפינוי במועד האספקה יעשה במעמד מסירת הציוד החשמלי והאלקטרוני.
 • המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן יותר מעשר דקות ועל הלקוח להיות מוכן במועד שתואם עמו להגעת המוביל כאשר המוצר הישן מוכן לפינוי מיידי מהמקום בו נעשה בו שימוש בדרך כלל. לדוגמא, מקרר יפונה מהמטבח או מכונת כביסה מחדר הכביסה.
 • מ.א.י תישא בעלויות סבירות של פינוי מוצר חשמלי ואלקטרוני ישן בעת אספקת מוצר חדש באופן הכולל, כאמור, פינוי המוצר הישן מהמקום בו נעשה בו שימוש בדרך כלל וכאשר המוצר יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את מפתן הפתחים (הן של הדירה, המעברים או של הכניסה לבניין) ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלק מהמוצר הישן או תשתית המבנה.
 • המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל, גז או מים טרם פינויו. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרות במעמד הפינוי.
 • פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי אשר מהווה סיכון בריאותי ובטיחותי לא תפונה.
 • פסולת ציוד אלקטרוני מזוהמת לא תפונה.
 • לא יפונו אביזרים או חלקים ניתקים מהמוצר שאינם נמצאים במוצר במועד הפינוי.
 • המוצר הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה מהווה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, לרבות מים, קרח, כביסה או כל פריט אשר אינו חלק מהמוצר עצמו.

  הובלה חריגה

 • מ.א.י לא תישא בתשלום בגין הובלה חריגה.
  הובלה חריגה משמעותה פינוי שבמסגרתו נדרש המוביל לביצוע פעולות מיוחדות, כגון: פירוק המוצר או הוצאתו מדירת הלקוח בדרך שאינה קונבנציונלית (כגון דרך מרפסת או חלון).
  פרטי ההובלה החריגה, באם יבוצעו, יסוכמו בין הלקוח למוביל ללא כל מעורבות מצד מ.א.י.
 • מ.א.י אינה נושאת באחריות או בנזק בנוגע להובלה חריגה במעמד הפינוי וכל עלות של הובלה חריגה תשולם במלואה על ידי הלקוח לכל ספק שירות עימו יבצע את פעילות הפינוי.

  מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד המכירה

 • אין להשליך פסולת מזיקה ו/או רפואית ו/או כל פסולת שאינה פסולת חשמלית ואלקטרונית למכלי האצירה המוצבים בנקודות המכירה של המשווקים.
 • יש לבצע הפרדה של סוללות ומקורות מתח מחלקו החשמלי של המוצר טרם השלכתו והעברת הסוללות למיכל המתאים הנמצא במקום.
 • השלכת מנורות ונורות תעשה בהתאם להוראות היצרן וההנחיות הקבועות על גבי אריזת המוצר.

  סימוכין

PDF

נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח - המשרד להגנת הסביבה

 סימן ב - מהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012: 

חובת משווק לקבלת פסולת ציוד וסוללות

30.(א) משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, "ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

(ב) משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת מכירה שלו מכל אצירה ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, להשליך למכל האצירה פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת.

 רשימת המשווקים הפועלים עם מ.א.י לפינוי בעת מסירת ציוד חדש

שם יבואןבאמצעותתנאי שירותמותגים משווקים
tadiran_weee_compliant_israel (1)סלע לוגיסטיםתנאי שירות סלע לוגיסטיקהAEG , AMANA , CRYSTAL , BLOMBERG ,
De Dietrich , SPECTRA , AMCOR, Kitchen AId , VIKING,TADIRAN , AMCOR , CARRIER , TOSHIBA
elecrtra_weee (1)סלע לוגיסטיםLiebherr,Miele,Philips,Sawter,Whirlpool,Bissell,Steel,Hitachi
אלמ מיחזור פסולת אלקטרוניתאלמ רשת חשמל ואלקטרוניקהבאמצעות חברת אמע הובלות בע"מ כל מוצרי אלמ
מחסני חשמלתנאי שירות מחסני חשמלכל מוצרי מחסני חשמל
minilineהינשוף הקטן / מובלייןSamsung, King , Frigidare, Electrolux
eurocom_logo_weee_recyclingיורוקוםPanasonic
geter_techגטרLexmark,Konica Minolta,Canon,Riso,Pitney Bowes,Fellowes
200px_Ikea_logoקופרבושKOPPER