מיחזור פסולת אלקטרונית בערים וברשויות המקומיות

פעילות מאי ברשויות המקומיות

מספר רשויות מקומיות נבחרות החלו ביישום מעמיק של החוק 'לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012'. יישום החוק בישובים מתבטא במוקדי איסוף עירוניים, מרכזי איסוף, ימי איסוף קבועים, פרסום והסברה לציבור. מטרת התהליך היא להנגיש לכל תושב את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות החיים ולהעביר ציוד ביתי חשמלי, בעל פוטנציאל זיהומי, לסילוק ומיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י.
לקבלת פרטים נוספים על אמצעי האיסוף העירונים למיחזור פסולת אלקטרונית בכל יישוב - יש ללחוץ על סמל הרשות המקומית מטה.
למידע נוסף לרשויות שמעוניינות להצטרף ולקבל שירותים ממ.א.י - לחץ כאן


חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ובעולם אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית ביתית. במהלך התכנית ילדי בית הספר לומדים על בעיית הפסולת האלקטרונית ומקבלים חללית מיחזור אישית להרכבה, טעינה בפסולת ביתית ושיגור מבית הספר למפעלי המיחזור.