עיריית באר שבע התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק למיחזור וטיפול בפסולת בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות במקביל לפעילויות הסברה וחינוך בנושא. בהתאם להוראות החוק, השלכת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות שלא במרכזי ומוקדי מיחזור הינה בניגוד לחוק והעושה כן צפוי לקנס.  פרטים נוספים  באתר עיריית באר שבע

פעילות קריאות שירות ממדרכות הבתים בעירית באר שבע טרם החלה וצפויה להתחיל בקרוב

קריאה לקבלן הפינוי

היום החשמלי: פינוי פסולת אלקטרונית מהמדרכות

איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית למיחזור מהמדרכות הבתים. את הפסולת האלקטרונית וחשמלית יש להוציא, באופן מסודר ומרוכז, בימים המיועדים בלבד. פרטים בטבלה מטה ובמוקד העירוני.

מרכזי איסוף

אל מרכזי האיסוף ניתן להביא
פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות.
שעות פתיחה ברשימה מטה.

מוקדי איסוף

במוקדי האיסוף תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף  באמצעות קהילת בית הספר.

מועדי פינוי מהמדרכות בעיריית באר שבע

רשימת מרכזי ומוקדי האיסוף בעיריית באר שבע

תוצאות איסוף ממוקדי האיסוף של עיריית באר שבע

סה"כ איסוף של עיריית באר שבע

פעילות מ.א.י FACTORY – מפעל מיחזור קהילתי נייד

פעילות פופאפ חדשנית להסברה ואיסוף של פסולת אלקטרונית חשמלית למיחזור מהקהילה. בביקור במפעל התושבים ימסרו פסולת אלקטרונית חשמלית למיחזור ויעברו חוויה ויזואלית של צבע, אור, חומר וצליל להבנה מהי כלכלה ומעגלית ומיחזור.

חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ובעולם אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית ביתית. במהלך התכנית ילדי בית הספר לומדים על בעיית הפסולת האלקטרונית ומקבלים חללית מיחזור אישית להרכבה, טעינה בפסולת ביתית ושיגור מבית הספר למפעלי המיחזור.

טקסט באר שבע 2