טירת הכרמל התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק למיחזור וטיפול בפסולת בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות במקביל לפעילויות הסברה וחינוך בנושא. בהתאם להוראות החוק, השלכת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות שלא במרכזי ומוקדי מיחזור הינה בניגוד לחוק והעושה כן צפוי לקנס.  פרטים נוספים  באתר טירת הכרמל

היום החשמלי: פינוי פסולת אלקטרונית מהמדרכות

איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית גדולה למיחזור ממדרכות הבתים . מזמינים פינוי מקבלן המדרכות מוציאים את הפסולת באופן מסודר ומרוכז, ביום המיועד בלבד. פרטים בטבלה מטה ובמוקד העירוני.
פינוי מהמדרכות

מרכזי איסוף

אל מרכזי האיסוף ניתן להביא
פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות.
שעות פתיחה ברשימה מטה.

מוקדי איסוף

במוקדי האיסוף תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף  באמצעות קהילת בית הספר.

מועדי פינוי מהמדרכות בטירת הכרמל

רשימת מרכזי ומוקדי האיסוף בטירת הכרמל

תוצאות איסוף ממוקדי האיסוף של טירת הכרמל

סה"כ איסוף של טירת הכרמל

פעילות מ.א.י FACTORY – מפעל מיחזור קהילתי נייד

פעילות פופאפ חדשנית להסברה ואיסוף של פסולת אלקטרונית חשמלית למיחזור מהקהילה. בביקור במפעל התושבים ימסרו פסולת אלקטרונית חשמלית למיחזור ויעברו חוויה ויזואלית של צבע, אור, חומר וצליל להבנה מהי כלכלה ומעגלית ומיחזור.

חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ובעולם אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית ביתית. במהלך התכנית ילדי בית הספר לומדים על בעיית הפסולת האלקטרונית ומקבלים חללית מיחזור אישית להרכבה, טעינה בפסולת ביתית ושיגור מבית הספר למפעלי המיחזור.