מיחזור פסולת אלקטרונית מועצה מקומית מבשרת ציון

מועצה מקומית מבשרת ציון התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק למיחזור וטיפול בפסולת בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות במקביל לפעילויות הסברה וחינוך בנושא. בהתאם להוראות החוק, השלכת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות שלא במרכזי ומוקדי מיחזור הינה בניגוד לחוק והעושה כן צפוי לקנס.  פרטים נוספים באתר המועצה

היום החשמלי: פינוי פסולת אלקטרונית מהמדרכות


איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית למיחזור מהמדרכות הבתים.
את הפסולת האלקטרונית וחשמלית יש להוציא, באופן מסודר ומרוכז, בימים המיועדים בלבד. פרטים בטבלה מטה ובמוקד העירוני.

מרכזי איסוף עירוניים

אל מרכזי האיסוף העירוניים ניתן להביא פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות. כתובות מרכזי האיסוף  ברשימה מטה.

מוקדי איסוף עירוניים

במוקדי האיסוף העירונים תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף  באמצעות קהילת בית הספר.
כתובות מוקדי האיסוף בטבלה מטה
 

רשימת מרכזי ומוקדי האיסוף לפסולת אלקטרונית של מועצה מקומית מבשרת ציון

נתוני מיחזור ואיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות של תושבי מועצה מקומית מבשרת ציון

נתוני איסוף פסולת אלקטרונית במוקדי איסוף


חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ובעולם אשר מטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית ביתית. במהלך התכנית ילדי בית הספר לומדים על בעיית הפסולת האלקטרונית ומקבלים חללית מיחזור אישית להרכבה, טעינה בפסולת ביתית ושיגור מבית הספר למפעלי המיחזור.

עודכן בתאריך 01/08/2019