מיחזור פסולת אלקטרונית בעיר רמת גן

עיריית רמת גן התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות בכדי לאפשר לתושבי העיר להפריד פסולת אלקטרונית מזרמי הפסולת היבשה ולהעבירה למיחזור מוכר. מ.א.י אחראית על מימון הצבת מכלי האיסוף, פינוי הפסולת שתיאסף והעברת פסולת הציוד למיון ולמיחזור מוכר בישראל. בנוסף, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם העירייה לקידום תהליכי חינוך מקיימים, המעודדים הפרדה במקור, העברת פסולת ציוד וסוללות למיחזור ולקידום חינוך סביבתי משמעותי בנושאי סביבה שונים. לצפיה  באתר העיריה

מוקדי איסוף פסולת אלקטרונית בעיר רמת גן

בעיר רמת גן נפרסו עמדות זמינות לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת במרכזים עירונים, בחנויות מוצרי חשמל ובתחנות הדלק הנגישים לכל אזרח. ניתן לצפות במפת המוקדים האינטרקטיבית למציאת המוקד הקרוב אליכם למיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות. הביאו עמכם לנקודות אלו את הציוד הישן ומסרו למיחזור מוכר ולשימוש חוזר בעמדות מ.א.י בלבד ולא בכל דרך אחרת אשר עלולה להזיק לסביבה. 
 
עמדות האיסוף בחנויות המשווקים הינן באחריות המשווקים בלבד והשלכה בהן כפופה לכל דין ולהוראות המשווק לרבות מסירה למיחזור כנגד רכישת חדש.  עמדות בתי הספר אינן פתוחות לציבור ומיועדות לשימוש תלמידי בית הספר ומשפחותיהם בלבד. לרשימת מוקדי האיסוף המלאה


בעמדות האיסוף תמצאו לרוב מספר מיכלים:
מיכל לבן לאיסוף סוללות ומוצרי אלקטרוניקה זעירים.
מיכל כחול / ירוק לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת עד 50 סמ.

הנחיות להפרדת פסולת ציוד וסוללות למיחזור לתושבי רמת גן

בהתאם להוראות החוק, השלכת פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות שלא במרכזי ומוקדי מיחזור הינה בניגוד לחוק והעושה כן צפוי לקנס.  במוקדי האיסוף העירונים תמצאו מיכל יעודי לאיסוף סוללות ומיכל נפרד לאיסוף פסולת אלקטרונית. ניתן להעביר את הפסולת גם לבתי הספר בהם מוקדי איסוף למוצרי חשמל קטנים  בין השעות 8:00-13:00 באמצעות ילדי בית הספר או על ידי מבוגר אל השומר בכניסה לבית הספר. פסולת ציוד חשמלי גדולה ניתן להביא אל מרכזי המיחזור הפתוחים בימי עסקים בין השעות 9:00-16:00.  במוצרי חשמל חדשים המסופקים לבתים, מחוייב המשווק לקבל מוצר ישן ולהעבירו למיחזור ללא תמורה נוספת. 

רשימת מוקדי האיסוף לפסולת אלקטרונית של עירית רמת גן


מרכז איסוף ברמת גן למוצרי חשמל גדולים, ציוד אלקטרוני וסוללות

מרכז איסוף עירוני

מרכז איסוף עירוני - מתחם האחסנה והתפעול בצומת מסובים. 


מרכז האיסוף העירוני לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני נמצא סמוך למרכז הווטרינארי ברמת גן באזור האחסנה העירוני. מצומת מסובים, על כביש דרך לוד (461)  בנסיעה ממזרח למערב, יש לפנות ימינה מיד לאחר הצומת עם כביש 4 לכיוון מתחם המרכז הווטרינארי ולהקיפו מימין. מיכלי האיסוף נמצאים במתחם התפעולי של אתר האחסנה  שבמקום. אל מרכז האיסוף ניתן להביא ציוד חשמלי גדול כגון מכשירי חשמל בייתים, ציוד קירור וחימום וכל מוצר חשמלי, אלקטרוני וסוללות למיחזור . המקום סגור, מגודר ונגיש לתושבי העיר רמת גן בלבד. שעות פתיחת המקום: 9:00-16:00 ימים א-ה.

מרכז האיסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות נמצא בתוך אתר האחסנה העירוני

 

20140407_153903
אל מרכז האיסוף ניתן להביא גם מוצרי חשמל גדולים מכל סוג

פעילויות חינוך, איסוף ומיחזור משותפות למ.א.י ולעירית רמת גן