פינוי מוצר חשמל ישן במועד אספקת מוצר חדש-new

נוהל פינוי פסולת אלקטרונית מעגן את השירות  לאזרחים בעת פינוי מוצרים חשמליים .ואלקטרוניים מבתיהם כאשר הם רוכשים מוצרים חדשים דומים. מטרת הנוהל לקבוע אמות מידה למשווקים, באילו תנאים יבוצע פינוי של הציוד הישן מבית הלקוח ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת במועד אספקת המוצר החדש.

נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח

שאלות ותשובות בנוגע לפינוי ומסירת פסולת אלקטרונית למיחזור במעמד אספקת חדש

תלונה על סירוב פינוי מכשיר חשמלי ישן בעמד מסירת חדש

  • במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מאי (לרשימת לקוחות מאי) , אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו למתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י.
  • תאריך עדכון 15.10.20