מרכז איסוף רשות מקומית- החנייה האחורית של תיכון עירוני ב’ ע”ש רבין -בנחל עיון

Return to article.