לקראת הסכמי האו”ם בפריז מצגת לישיבת ממשלה, 15.09.20 ד”ר גיל פרואקטור המשרד להגנת הסביבה

Return to article.