עלינו

תאגיד מ.א.י - מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ (ח.פ. 514860279) הוכר ביום ה 12/1/2014 כגוף יישום מוכר (תאגיד מיחזור) ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות - התשע"ב 2012.

מטרתו של תאגיד מ.א.י בתקנון החברה:

"קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות -
וביצוע הפעולות הנדרשות לשם כך" - התשע"ב 2012

מעט על פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית מהווה כ 1% בלבד מהאשפה הנוצרת כל שנה בישראל ממשקי הבית אבל אחראית על כ 70% מגורמי הזיהום והרעילות הנובעים מפסולת ביתית, על כן קיבלה כנסת ישראל ביולי 2012 את החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012 המטיל את חובת יישום תהליך האיסוף והמיחזור בישראל על יצרנים,יבואנים ומשווקים של ציוד חשמלי חדש.  גוף היישום המוכר מ.א.י - מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ,  מביא לארץ מסר רענן וניסיון של שנים מפעילויות מיחזור מתקדמות באירופה ובארצות הברית, אנו מאמינים כי באמצעות יישום תהליכים מדודים, הסברה נבונה לציבור הרחב תוך שיתוף פעולה עם יבואנים, יצרנים ומשווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני ניתן להביא לשינוי משמעותי באיכות החיים של כולנו ולטיפול בזיהומים הניגרמים  מטיפול בלתי סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות. הצעת החוק אשר נתקבלה  ביולי 2012  בכנסת מטילה את אחריות הטיפול והמיחזור על היצרן והיבואן אשר הכניס את המוצר מלכתחילה לשוק ובמודל המוכר של אחריות יצרן מורחבת (EPR) בדומה לכלל מדינות ה OECD. החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני וסוללות התשע"ב - 2012 נכנס לתוקפו ביולי 2012 והחל מה 28/2/2014 יבואנים, יצרנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות אחראים לאיסוף, מיון ומיחזור חומרים מזהמים הנכללים בהגדרות החוק .

weee_israel

חזונה של מ.א.י

מ.א.י מקימה בישראל מערך איסוף לציוד אלקטרוני מרובה ערוצים תוך שימוש בתשתיות קיימות, ייעול תהליכים לוגיסטיים והפחתת נזקי סביבה עקיפים.

ישנם שני אתגרים משמעותיים באיסוף פסולת אלקטרונית. האתגר הראשון הינו יכולת האיסוף. אנו במ.א.י מאמינים שיש לאפשר לציבור להחזיר פסולת אלקטרונית בקלות וללא השקעה נוספת מצידו הן מבחינת מאמץ והן מבחינה כספית. האתגר השני הינו מבחינה סביבתית. יש לוודא כי העלות הסביבתית של איסוף פסולת אלקטרונית איננה עולה על התועלת מאיסופו, מיחזורו והשבתו.

מ.א.י מובילה לשינוי תפיסתי ציבורי לפסולת מזהמת כנחלת הפרט, ושינוי תפיסתי כלכלי להפנמת עלויות הטיפול לפתחם של המזהמים.

אנו במ.א.י מאמינים כי הדרך לאיכות סביבה ואיכות חיים הינה באמצעות חינוך והסברה עם דגש לחינוך בקרב ילדים ובני נוער. ההיסטוריה החינוכית המקומית הראתה כי הדרך לשינוי תפיסתי והתנהגותי הינה באמצעות ילדינו . כבר כיום, אזרחים רבים מבינים כי פסולת אלקטרונית אנידרשת להפרדה במקור ועל כן תפעל מ.א.י באמצעות הסברה, הדרכה והכוונה על מנת לתעל את ההבחנה התודעתית לפתרונות מעשיים.

מ.א.י מקדמת בישראל תהליכי מיחזור טכנולוגים לפסולת ציוד אלקטרוני, מקימה מערך איסוף, מיון דיווח ותיעוד מתקדמים.

על מנת להשיב את הציוד החשמלי למעגל החיים בין אם במישרין ובין אם באמצעות פירוק ומיחזור והפיכה בחזרה לחומרי גלם לתעשייה. מ.א.י תפעל לקדם מערך מיחזור בישראל ותתמוך בהתקדמות טכנולוגית על מנת להפוך את ישראל למדינה מתקדמת בעולם מבחינת תהליכי מיחזור פסולת אלקטרונית ומיצוי חומרי הגלם.

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"
(קהלת ז, יג)