כנסים והסברה להיערכות ליישום החוק בישראל

כנס יישום החוק כללי
9 ליולי 2013
כנס יישום החוק ליבואנים
5 לנובמבר 2013
כנס יישום החוק לרשויות
1 לאוקטובר 2013
סקירת הכנס על ידי אדם טבע ודין סיכום הכנס על ידי אדם טבע ודין סקירת הכנס על ידי אדם טבע ודין
הזמנה לכנס ופירוט הדוברים מצגת מ.א.י בכנס היערכות נובמבר 2012 פרוטוקול הכנס וסיכום מפורט
תמונות מהכנס הרצאה להצגת מ.א.י מהכנס
הרצאה מהכנס לסקירת החוק תמונות מהכנס | הזמנה לכנס