האם ניתן לבצע לפסולת שרותי השמדת מידע ייחודית, שירותי פינוי או פירוק לא סטנדרטים?

מיחזור הפסולת נעשה באופן קולקטיבי עם מכלול פסולות אחרות, על כן אין מ.א.י מתחייבת באופן פרטני על השמדה ייחודית של פסולת הציוד. יחד עם זאת , מרכזי המיון  של מ.א.י פועלים כקבלנים בשירות מ.א.י ובעלי מומחיות ויכולות להעניק מגוון שירותים נוספים למחזיקים כגון:

  • שירותי ניהול פסולת בזרמים אחרים שאינם פסולת ציוד וסוללות.
  • שימוש חוזר והשמשת פסולת ציוד וסוללות.
  • פירוק, פינוי והובלה של ציוד מורכב.
  • השמדה קטלוגית, בטחונית או מאובטחת בהתאם לדרישותיכם.
  • אנא בחנו את השירותים הנוספים המוצעים לכם ישירות בתהליך ההתקשרות עם קבלני הפינוי והמיון .

שירותים נוספים שינתנו הינם באחריות בית העסק המזמין את הקבלן לביצוע והקבלן המבצע בלבד. אנו ממליצים לצפות ברשימה, ליצור קשר עם הקבלנים ולבחון את מגוון השירותים המוצעים לפינוי פסולת אלקטרונית.  לצפיה ברשימת קבלני הפינוי והמיון המורשים לפינוי פסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות מבתי עסק.