האם חלה חובת מיחזור או מיכסת מיחזור על משווקים?

משווקים אינם חבים בחובה לעמוד ביעדי מיחזור בדומה ליבואנים או יצרנים אשר חלה עליהם חובת מיחזור של 15% החל משנת 2014 ועד 50% בשנת 2021.