האם יש עלויות התקשרות עם תאגיד מ.א.י עבור יבואן ו/או יצרן?

כן. עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי רשימה מפורטת “רשימת מ.א.י” המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק.