כיצד מבוצע הדיווח דרך אתר מאי?

יש לקבל שם משתמש וסיסמא ממ.א.י ולהיכנס לאתר מאי למערכת הדיווח