כיצד מקבלים את ההטבה של הפחתת עלויות אגרת פסולת עודפת?

קבלת ההטבה כרוכה בהתקשרות עם תאגיד מ.א.י בהסכם מחזיק להפרדה, פינוי ומיחזור פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות – ללא עלות.   התאגיד אמון על פינוי ,איסוף ומיחזור הפסולת וכן למעקב ודיווח סביבתי קפדני למשרד להגנת הסביבה.

להתקשרות עם תאגיד מ.א.י כמחזיק עסקי בפסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות