כיצד מתבצע תהליך ההתקשרות עם מ.א.י ?

תהליך ההתקשרות עם מ.א.י. מבוצע בשלושה שלבים:

  1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מ.א.י – ראה הסכמים
  2. מילוי תבנית קובץ לשם הקמת מוקדי איסוף – יש למלא נתוני הקובץ לשם הטענתם למערכת מ.א.י.
  3. ביצוע רישום של הפסולת הנאספת אצל המשווק ודיווח למאי באופן שוטף.