לאן הפסולת מועברת?

הפסולת נאספת מועברת למרכזי המיון ברחבי הארץ, שם ממיינים אותה לפי סוג ובהתאם היא מועברת למפעל המיחזור המתאים.  למתקני המיון של תאגיד מ.א.י