מהן חובות משווק או המוביל מטעמו בעת אספקת מוצרי חשמל לבתי לקוחותיו?

  1. קבלת מוצר ישן דומה למיחזור במעמד מסירת המוצר החדש, ולהעבירו למיחזור ללא כל עלות מצד הלקוח, למעט עלות פינוי חריגה.
    ראה הנחיות המשרד להגנ”ס בקישור זה. 
  2. על המשווק להתקשר עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת המימון עבור  הפינוי ככל והוא זכאי לכך. 
  3. לצפיה באתר המשרד להגנת הסביבה בענין חובת פינוי מוצר חשמלי ישן מבית הלקוח