מהן חובות משווק המספק מוצרי חשמל לבתי לקוחותיו?

  1. קבלת במעמד מסירת המוצר החדש, מוצר חשמלי ישן דומה ולהעבירו למיחזור ללא עלות מצד הלקוח. ראה הנחיות המשרד להגנ”ס בקישור זה. 
  2. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון עברו הפינוי ככל והוא זכאי לכך.  
  3. לצפיה באתר המשרד להגנת הסביבה בענין חובת פינוי מוצר חשמלי ישן מבית הלקוח