מהן חובות משווק סוללות ?

  1. משווק המוכר סוללות יציב מיכל לאיסוף סוללות ויאפשר לכל אדם להשליך סוללות במיכל.
  2. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.