מהן חובות משווק סוללות ?

  1. משווק המוכר סוללות יציב מיכל לאיסוף סוללות ויאפשר לכל אדם להשליך סוללות במיכל, מבלי קשר לרכישה אחרת בבית העסק (בשונה מהשלכת פסולת אלקטרונית וחשמלית).
  2. על המשווק חלה חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.