מהי פסולת אלקטרונית חשמלית?

כל מכשיר שזרם בו חשמל ואיננו תקין. לרשימת ציוד אלקטרונית וחשמלי המיועד למיחזור.