מה היא חובת המשווקים?

חובת המשווק לשמש תשתית איסוף נוחה להחזרת פסולת ע”י הציבור לשם העברתו לטיפול מוסדר באופנים הבאים:

1. איסוף  מלקוחותיו, בעת הגעתם למקום העסק לקניית מוצר חדש , פסולת דומה למיחזור. במקרה של  סוללות, יקבל המשווק ויעבירן למיחזור ללא כל מגבלה.

2. איסוף מלקוחותיו, בעת מסירת ציוד בבית הלקוח או במקום המסירה של הציוד החדש, פסולת דומה למיחזור.

3. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.