מה עושים אם לא מוצאים מוצר שהחברה שלי מייבאת ברשימה ?

יש לבחור מוצר הכי קרוב מבחינת מאפיינים פיזיים בעל שימוש דומה. ניתן לפנות אלינו לסיוע.