מה קורה עם פסולת הציוד המועברת , כיצד היא ממוחזרת ולאן היא מגיעה ?

מ.א.י מעניקה שירות מלא ומקיף למחזיקים לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות, פינוי הפסולת נעשה באמצעות מרכזי המיון וקבלני הפינוי המורשים בלבד. משם מועבר הציוד למיון, מיחזור וסילוק בטיפול סביבתי כחוק למפעלי המיחזור השונים ביניהם. מרגע העברת הפסולת לידי מ.א.י וקבלת תעודת הפקדה כדין, אחראית מ.א.י לטיפול הסביבתי אשר בסיומו מפיקה אישורי מיחזור לבית העסק.