מי הם “משווקים” והאם אני משווק?

כל בעל עסק הנמצא במגע ישיר עם לקוחות ומוכר להם ציוד אשר יכול לשמש גם למשק בית הינו משווק. כל נקודות המכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט הינם מרכזי מכירה בהם חלה חובת איסוף פסולת אלקטרונית. זאת בנוסף לחובת המשווק להציע שירותי פינוי ואיסוף ציוד אלקטרוני דומה בכמות ובמשקל . (בהתאם לקטגוריות החוק) בעת מסירת ציוד חדש ללקוח.

הגדרת המשווק בחוק הינה רחבה ומכילה כל גורם המגיע במגע ישיר עם צרכנים. מאידך מגבילה ההוראה בסעיף 30(ג) “מקום עסקו” של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.