מי הם קבלני המיון והפינוי?

מ.א.י פועלת באמצעות מגוון קבלנים לפינוי, מיון, הכנה לשימוש חוזר ומיחזור של פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות הנאספת באחריותה, מימונה ובשם היבואנים והיצרנים הקשורים עימה. מ.א.י פועלת לממן לכל מרכזי המיון את עלויות הפינוי והאיסוף של פסולת ציוד וסוללות וכן מתגמלת באופן גבוה משמעותית מוסדות חברתיים ומרכזי מיון הפועלים כעמותות רשומות, למען הקהילה ולגישור פערים חברתים למועסקים בעדיפות לאומית.