תוך כמה זמן מהפינוי אני אקבל אישור מיחזור ?

אישור המיחזור (גריטה) הסופי ימסר במייל רק על ידי תאגיד מ.א.י 60 יום לאחר הפקדת הציוד –  כל אישור אחר לא יהיה בר תוקף לצרכי בקרה ופיקוח סביבתי. ראה אישור לדוגמא שנשלח למחזיק לאחר הפינוי במייל.