הסכמים ומסמכים

הסכמים, מסמכים ותנאי שירות

מ.א.י – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה

החוק והתקנות לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות

הסכמי התקשרות ונהלים למשווקים

הסכמי התקשרות של מ.א.י עם יבואנים ויצרנים

 

הסכמי התקשרות למחזיקים מהמגזר העסקי

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק

תעודות הפקדה הנמסרת למחזיק במעמד מסירת הציוד:

תעודת מיחזור הנשלחת למחזיק לאחר מיחזור במיתקן טיפול:


הסכמי התקשרות לאחראים לפינוי פסולת ורשויות מקומיות