מ.א.י – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה

החוק והתקנות לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות

הסכמי התקשרות ונהלים למשווקים

הסכמי התקשרות של מ.א.י עם יבואנים ויצרנים

 

הסכמי התקשרות למחזיקים מהמגזר העסקי

תעודות הפקדה הנמסרת למחזיק במעמד מסירת הציוד:

תעודת מיחזור הנשלחת למחזיק לאחר מיחזור במיתקן טיפול:

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק


הסכמי התקשרות לרשויות מקומיות ואחראים לפינוי פסולת