איך הלקוח אמור לדעת שאמורים לפנות ממנו בחינם את הציוד הישן?

על משווק המוכר של ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, ליידע את הקונה על אפשרות הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש ועל ההנחיות על פי נוהל זה.