מעורבות חברתית – פינוי פסולת אלקטרונית באמצעות עמותות חברתיות

מ.א.י פועלת למען הקהילה ולגישור פערים חברתים למועסקים בעדיפות לאומית במגוון דרכים, כחלק מפעילותינו מ.א.י מממנת עלויות פינוי ומיון של פסולת ציוד אלקטרוני ממחזיקים מהמגזר העסקי אל עמותות וגופים חברתיים לשם הגדלת התעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות. מחזיקים מהמגזר העיסקי שהתקשרו עם מ.א.י וממחזרים פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי יכולים לפנות ישירות לעמותות אלו לביצוע פינוי – מ.א.י תממן בעבור העמותות את עלויות הפינוי והמיון בשיעור מוגדל משמעותית לתמיכה במרכזי התעסוקה ולהכנת הציוד למיחזור מוכר במתקני הטיפול המורשים.

אפשרות הפניה לעמותות שמורה אך ורק לבתי עסק וחברות שהתקשרו תחילה עם תאגיד המיחזור בהסכם לפינוי פסולת אלקטרונית כקבוע בחוק. קבלן הפינוי והמיון  מבצע עבור המחזיק דיווח ישיר לתאגיד על מפרט הפסולת ודואג להעבירה למתקני טיפול מורשים על ידי מ.א.י. כל פעילות נוספת, מעבר לפינוי הפסולת בין מזמין השירות לבין קבלן המיון והפינוי נעשית באחריות קבלני הפינוי והמחזיקים  בלבד.

צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י
צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י

 רשימת העמותות והגופים החברתיים הפועלים מטעם מ.א.י

פרטי מרכז המיון והפינויתיאור פעילות העמותה ושירותיה לבתי עסק וחברות
עמותת למען מרכז מיון לפסולת אלקטרונית מוג


מספר רשיון מ.א.י: 30211868


טלפון 1: 04-6252385
טלפון 2: 052-6214408
info@lemaan.org.il
http://www.lemaan.org.il


אזור התעשיה ירכא-ג'וליס 24980, ת.ד. 1587
העמותנ פועלת בירכא למיחזור פסולת אלקטרונית על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים. בעמותת "למען" .סיפורה של עמותת "למען" הינו דוגמא לשילוב ערכי קיימות, סביבה ודו קיום. הצלחת העמותה מאפשרת שינוי תרבותי בקרב החברה באמצעות העסקת אוכלוסיות מוחלשות ומתן הזדמנות שווה בפרנסה והעצמה אישית. בפניה לעמותה והעברת פסולת הציוד והסוללות אליהם, יזכו חניכי העמותה לעבודה ותגמול הולמים בעבור עבודת המיון וההכנה למיחזור. למיידע נוסף על עמותת למען מירכא

עמותת למען - מיון והכנה למיחזור באמצעות בעלי מוגבלויות
ירוק חברתי מיחזור פסולת אלקטרונית
מספר אישור מ.א.י:
30218268


טלפון 1: 052-5268825

amir@yarokhevrati.co.il
ירוק חברתי - מיזם חברתי ייחודי המספק מענה הוליסטי למשרדים בתחום איסוף פסולת ברת מיחזור. אנו אוספים את כל הפסולת שניתן למחזר בארץ: נייר לכל סוגיו, חוק האריזות, מיכלי משקה ברי פיקדון, טונרים ראשי דיו של המדפסות, פסולת אלקטרונית: מחשבים, כבלים, טלפונים סלולרים וכדומה, סוללות ובגדים לשימוש חוזר ומיחזור.
כל אלה מועברים לגורמי מיחזור מורשים של המשרד להגנת הסביבה.
בנוסף ומעבר למענה הכולל של המיחזור אנו מעסיקים אנשים עם מוגבלויות באיסוף הפסולת ברת המיחזור והצטרפותכם למיזם הינה תרומה כפולה: איסוף פסולת למיחזור ותרומה אדירה לחברה בשילוב והעסקה של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה החופשי.


ירוק חברתי- מיון והכנה למיחזור באמצעות בעלי מוגבלויות
עמותת למען מרכז מיון לפסולת אלקטרונית מוג


מספר אישור מ.א.י:
30214768

טלפון 1: 052-7733972
טלפון 2: 054-5630171

hagitmiz40@gmail.com
כתובת:
חלוצי התעשייה 3 חיפה - קריית חיים
אסי דהן - מרכז מיון בעמותת גשר. גשר מיון פסולת אלקטרונית בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות. מכרז התעסוקה למיחזור פסולת אלקטרונית פועל במודל תעסוקתי של אנשים עם צרכים מיוחדים לעצמאות כלכלית ואישית ושילובם בשוק החופשי.במסגרת המיזם מועסקים בעלי מוגבליות בטווח רחב , עם שכר שעתי מלא, במיון פסולת אלקטרונית/ בין השאר, כוללת עבודתם פינוי פסולת ציוד מחשבים מחברות היטק בחיפה והסביבה, איסוף, לימוד והתנסות בתהליכים טכניים בתחום.
"מצא דרך לעזור לאחרים - זה יוסיף משמעות לחייך"
יוקנעם מרכז מיון מ נועם סחר ומיחזור"

תיאור תהליך הפינוי והדיווח באמצעות מ.א.י