מעורבות חברתית – פינוי פסולת אלקטרונית באמצעות עמותות חברתיות

מ.א.י פועלת למען הקהילה ולגישור פערים חברתים למועסקים בעדיפות לאומית במגוון דרכים, כחלק מפעילותינו מ.א.י מממנת עלויות פינוי ומיון של פסולת ציוד אלקטרוני ממחזיקים מהמגזר העסקי אל עמותות וגופים חברתיים לשם הגדלת התעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות. מחזיקים מהמגזר העיסקי שהתקשרו עם מ.א.י וממחזרים פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי יכולים לפנות ישירות לעמותות אלו לביצוע פינוי – מ.א.י תממן בעבור העמותות את עלויות הפינוי והמיון בשיעור מוגדל משמעותית לתמיכה במרכזי התעסוקה ולהכנת הציוד למיחזור מוכר במתקני הטיפול המורשים.

אפשרות הפניה לעמותות שמורה אך ורק לבתי עסק וחברות שהתקשרו תחילה עם תאגיד המיחזור בהסכם לפינוי פסולת אלקטרונית כקבוע בחוק. קבלן הפינוי והמיון  מבצע עבור המחזיק דיווח ישיר לתאגיד על מפרט הפסולת ודואג להעבירה למתקני טיפול מורשים על ידי מ.א.י. כל פעילות נוספת, מעבר לפינוי הפסולת בין מזמין השירות לבין קבלן המיון והפינוי נעשית באחריות קבלני הפינוי והמחזיקים  בלבד.

צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י
צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י

 רשימת העמותות והגופים החברתיים הפועלים מטעם מ.א.י

פרטי מרכז המיון והפינויתיאור פעילות העמותה ושירותיה לבתי עסק וחברות
עמותת למען מרכז מיון לפסולת אלקטרונית מוג


מספר רשיון מ.א.י: 30211868


טלפון 1: 04-6252385
טלפון 2: 052-6214408
info@lemaan.org.il
http://www.lemaan.org.il


אזור התעשיה ירכא-ג'וליס 24980, ת.ד. 1587
העמותנ פועלת בירכא למיחזור פסולת אלקטרונית על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים. בעמותת "למען" .סיפורה של עמותת "למען" הינו דוגמא לשילוב ערכי קיימות, סביבה ודו קיום. הצלחת העמותה מאפשרת שינוי תרבותי בקרב החברה באמצעות העסקת אוכלוסיות מוחלשות ומתן הזדמנות שווה בפרנסה והעצמה אישית. בפניה לעמותה והעברת פסולת הציוד והסוללות אליהם, יזכו חניכי העמותה לעבודה ותגמול הולמים בעבור עבודת המיון וההכנה למיחזור. למיידע נוסף על עמותת למען מירכא

עמותת למען - מיון והכנה למיחזור באמצעות בעלי מוגבלויות
ציונות 200


מספר רשיון מ.א.י: 30214068


טלפון 1: 052-615-5888
noam9310@gmail.com
http://www.no-am.co.il


יוקנעם - מתנס עירוני


ציונות 2000 וחברת נועם- סחר ומחזור והמחלקה לקידום נוער הקימו מיזם עסקי חינוכי לאיסוף, מיון והכנה למיחזור של פסולת אלקטרונית ביקנעם עלית, הנותן מענה למגזר העסקי ולחברות הייטק בסביבה. המיזם בו שותפים עמותת ציונות 2000, מחלקת החינוך העירונית ותאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל (מ.א.י), פועל "כעסק חברתי" שיספק מסגרת חברתית חינוכית, המאפשרת לבני נוער במחלקה לקידום נוער להשתלב במעגל העבודה בתחום מחזור פסולת אלקטרונית, תוך לימוד כישורי חיים ומיומנות מקצועית ועסקית. במסגרת המיזם מועסקים בני נוער מהמחלקה לקידום נוער עם שכר שעתי מלא, במיון פסולת אלקטרונית/ בין השאר, תכלול עבודתם טיפול בלקוחות חברות ההיי-טק ביקענם והסביבה, איסוף, לימוד והתנסות בתהליכים טכניים בתחום.

יוקנעם מרכז מיון מ נועם סחר ומיחזור
עמותת למען מרכז מיון לפסולת אלקטרונית מוג


מספר אישור מ.א.י:
30214768

טלפון 1: 052-7733972
טלפון 2: 054-5630171

hagitmiz40@gmail.com
כתובת:
חלוצי התעשייה 3 חיפה - קריית חיים
אסי דהן - מרכז מיון בעמותת גשר. גשר מיון פסולת אלקטרונית בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות. מכרז התעסוקה למיחזור פסולת אלקטרונית פועל במודל תעסוקתי של אנשים עם צרכים מיוחדים לעצמאות כלכלית ואישית ושילובם בשוק החופשי.במסגרת המיזם מועסקים בעלי מוגבליות בטווח רחב , עם שכר שעתי מלא, במיון פסולת אלקטרונית/ בין השאר, כוללת עבודתם פינוי פסולת ציוד מחשבים מחברות היטק בחיפה והסביבה, איסוף, לימוד והתנסות בתהליכים טכניים בתחום.
"מצא דרך לעזור לאחרים - זה יוסיף משמעות לחייך"
יוקנעם מרכז מיון מ נועם סחר ומיחזור"
דניאלי בסביבה


מספר אישור מ.א.י:
30215668

טלפון: 050-241-4446
office@gr-il.co.il
אזור התעשייה קדמת הגליל
GRI מיחזור ירוק - מרכז פינוי ומיון פסולת אלקטרונית הפועל בפריסה ארצית רחבה ומתמחה במתן פתרונות מיחזור כוללים לחברות הייטק, בתי חולים, מוסדות וארגונים. במפעל מועסקים בהעסקה ישירה בעלי מוגבלויות וכן מתקיימת העסקה תומכת לבעלי צרכים מיוחדים מהוסטלים באזור.

תיאור תהליך הפינוי והדיווח באמצעות מ.א.י