מעורבות חברתית – פינוי פסולת אלקטרונית באמצעות עמותות חברתיות

מ.א.י פועלת למען הקהילה ולגישור פערים חברתים למועסקים בעדיפות לאומית במגוון דרכים, כחלק מפעילותינו מ.א.י מממנת עלויות פינוי ומיון של פסולת ציוד אלקטרוני ממחזיקים מהמגזר העסקי אל מספר עמותות וגופים חברתיים לשם הגדלת התעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות. מחזיקים שהתקשרו עם מ.א.י ומעבירים פסולת ציוד וסוללות לטיפול התאגיד יכולים לפנות ישירות לעמותות אלו. מ.א.י תממן בעבור העמותות את עלויות הפינוי והמיון בשיעור מוגדל לשם הבאת הציוד למרכזי התעסוקה ולהכנת הציוד למיחזור מוכר במתקני טיפול מורשים.  אפשרות הפניה לעמותות שמורה אך ורק לבתי עסק וחברות שהתקשרו תחילה עם תאגיד המיחזור בהסכם שירות למחזיקים בפסולת אלקטרונית כקבוע בחוק. כל פעילות נוספת, מעבר לפינוי הפסולת בין מזמין השירות לבין קבלן המיון והפינוי נעשית באחריות קבלני הפינוי והמחזיקים  בלבד. קבלן הפינוי והמיון (העמותה) מבצע עבור המחזיק דיווח ישיר לתאגיד על מפרט הפסולת ודואג להעבירה למתקני טיפול מורשים על ידי מ.א.י. בלבד.

צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י
צפה בסרטונים על העמותות של מ.א.י

 רשימת העמותות החברתיות הפועלות מטעם מ.א.י

פרטי מרכז המיון והפינויתיאור פעילות העמותה ושירותיה לבתי עסק וחברותמספר אישור מ.א.י: 30211668
ע"ר 58-032-388-9טלפון: -08-6208000
Yachdav@rashi.org.il
http://www.yachdav.org.il


בן צבי 10, באר שבע 84893


עמותת "יחדיו" מיסודה של קרן רש"י, הוקמה בשנת 1999 במטרה להרחיב ולשפר את השירותים החברתיים, הקיימים באזור הדרום. העמותה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלת פרויקטים חברתיים בבאר שבע והדרום. מפעל השיקום "יחדיו" בדימונה מעסיק 150 בעלי מוגבלויות שונות: בעלי פיגור קל ובינוני, נכים ובעלי לקות נפשית. תפקידנו להקנות להם מיומנויות והרגלי עבודה, ובמידת ההתאמה, להכינם לעולם העבודה בשוק החופשי. בין שאר הפעילויות של העמותה הוקמה בפארק רותם, בשיתוף הקמ"ג, יחידה לפירוק פסולת אלקטרונית, המאפשרת למשתקמים תעסוקה מגוונת. מרכז המיון של מ.א.י בשיתוף עמותת יחדיו מעניק לבתי עסק שהתקשרו עם מ.א.י בהסכם מחזיק לטיפול בפסולת אלקטרונית ובסוללות את האפשרות להעביר ציוד למיון והכנה למיחזור ישירות אל העמותה ובכך לסייע ולתרום לפעילותה החברתית תוך מימון פעילויותיה בתחום על ידי מ.א.י והגדלת היקפי התעסוקה לחניכים במקום.
עמותת למען מרכז מיון לפסולת אלקטרונית מוג


מספר רשיון מ.א.י: 30211868


טלפון 1: 04-6252385
טלפון 2: 052-6214408
info@lemaan.org.il
http://www.lemaan.org.il


אזור התעשיה ירכא-ג'וליס 24980, ת.ד. 1587
עמותה ללא מטרות רווח, הפועלת בירכא למיחזור פסולת אלקטרונית על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים. בעמותת "למען" אנו נותנים הזדמנות תעסוקתית שווה ללא הבדל דת גזע ולאום. סיפורה של עמותת "למען" הינו דוגמא לשילוב ערכי קיימות, סביבה ודו קיום. הצלחת העמותה מאפשרת שינוי תרבותי בקרב החברה באמצעות העסקת אוכלוסיות מוחלשות ומתן הזדמנות שווה בפרנסה והעצמה אישית. טיפול בפסולת אלקטרונית ועל ידי כך מתן הזדמנות לתעסוקה עבור אנשים עם מוגבלויות ושמירה על איכות הסביבה. העמותה תורמת להעלאת רמת המודעת בהבנת הסביבה והמשמעות בשמירה על הערך האקולוגי. בפניה לעמותה והעברת פסולת הציוד והסוללות אליהם, יזכו חניכי העמותה לעבודה ותגמול הולמים בעבור עבודת המיון וההכנה למיחזור. כלל הציוד מועבר תחת פיקוח מ.א.י אל מתקני טיפול מורשים למיחזור מוכר. למיידע נוסף על עמותת למען מירכא

עמותת למען - מיון והכנה למיחזור באמצעות בעלי מוגבלויות
ציונות 200


מספר רשיון מ.א.י: 30214068


טלפון 1: 052-615-5888
noam9310@gmail.com
http://www.no-am.co.il


יוקנעם - מתנס עירוני


ציונות 2000 וחברת נועם- סחר ומחזור והמחלקה לקידום נוער הקימו מיזם עסקי חינוכי לאיסוף, מיון והכנה למיחזור של פסולת אלקטרונית ביקנעם עלית, הנותן מענה למגזר העסקי ולחברות הייטק בסביבה. המיזם בו שותפים עמותת ציונות 2000, מחלקת החינוך העירונית ותאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל (מ.א.י), פועל "כעסק חברתי" שיספק מסגרת חברתית חינוכית, המאפשרת לבני נוער במחלקה לקידום נוער להשתלב במעגל העבודה בתחום מחזור פסולת אלקטרונית, תוך לימוד כישורי חיים ומיומנות מקצועית ועסקית. במסגרת המיזם יועסקו בני נוער מהמחלקה לקידום נוער עם שכר שעתי מלא, במיון פסולת אלקטרונית/ בין השאר, תכלול עבודתם טיפול בלקוחות חברות ההיי-טק ביקענם והסביבה, איסוף, לימוד והתנסות בתהליכים טכניים בתחום.
כמו כן, יזכו בני הנוער להכשרות מקצועיות בנושאי שלבי המיחזור האלקטרוני, איכות סביבה, יזמות, ניהול עסק וכישורי חיים. פעילות כוללת זאת תלווה ע"י מנהל עסקי מקצועי מטעם חברת נועם סחר, ורכז חברתי מטעם מחלקת קידום נוער של המתנ"ס. צוות היגוי המשלב נציגים מכלל השותפים למיזם, ילווה את פעילותו העסקית והחברתית להצלחתו ועמידתו ביעדים העסקיים והחברתיים לשמו הוקם.
המיזם הוכר על ידי מ.א.י כמרכז מיון מורשה אשר בעבורו מממנת מ.א.י בשיעור מוגדל את עלויות הפינוי, האיסוף והמיון של פסולת הציוד והסוללות.
יוקנעם מרכז מיון מ נועם סחר ומיחזור

תיאור תהליך הפינוי והדיווח באמצעות מ.א.י