הסכמי התקשרות לרשויות מקומיות ואחראים לפינוי פסולת