אילו חובות דיווח חלות עלי כמשווק? 

על משווק לא חלת חובות דיווח כי אם חובת רישום ותיעוד של הציוד שנמסר לו למיחזור. עליו לשמור מידע זה כך שיהיה זמין ונגיש למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו (סעיף 33 לחוק).