אילו שירותים מעמידה מ.א.י עבור משווקים ?

מ.א.י הינו גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה המעמיד לרשות המשווקים, הן בפריסה ארצית והן בפריסה מצומצמת, פתרון הוליסטי ומלא לאצירת פסולת אלקטרונית ופינוייה והכל בהתאם להסדרים יעילים ונוחים לצרכניהם בהתאם לדרישות החוק.