האם כיריים גז עם מצת חשמלי הינם מוצר חשמלי בהתאם לחוק?

כיריים גז עם מצת שמלי אינם נידרשות לדיווח, תשלום או נכללות בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, חשמלית ובסוללות, זאת בהתאם לחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה. לחוות הדעת בענין דיווח לכיריים גז עם מצת חשמלי