במועצה המקומית בה אני מתגורר/ת אין הסדרי פינוי לפסולת אלקטרונית. מה ניתן לעשות?

על הרשות המקומית (בחוק “האחראי לפינוי פסולת”) חלה על פי חוק חובה ואחריות  לבצע הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות מהמגזר הביתי לשם העברתו לטיפול מוסדר באופנים הבאים:

  1. הפעלה הסדרים להפרדה ואיסוף פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות.
  2. קביעת איסור הטמנה של פסולת ציוד וסוללות
    במידה ולא קיים טיפול מוסדר ברשות יש לפנות ישירות לרשות המקומית בנושא.

לרשויות בהן אוספים פסולת אלקטרונית