בעבר דיווחנו לפי משקל. אני לא מוצא/ת את המק”טים הללו באתר ?

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, החל משנת 2019, לא ניתן יותר לדווח לפי משקל למעט סוללות ומצברים.