בעבר דיווחתי על מק”טים שאני לא מוצא/ת אותם כעת ?

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, החל משנת 2019 צומצמה רשימת מ.א.י. יש למצוא המקט הקרוב ביותר. ניתן לפנות אלינו לסיוע.