האם אופניים חשמלים ודומיהם הינם מוצר חשמלי בהתאם לחוק?

בהתאם לפסק הדין בעליון (ע”א 7023/19, רע”א 7451/19 , רע”א 8051/19) , אופניים חשמליים אינם כלי רכב, ועל כן אינם מוחרגים בחוק לטיפול בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות. אי לכך , אופניים חשמליים הינם מוצר חשמלי לדיווח ומיחזור בחוק. באותה מידה גם קורקינטים ומכשירי תנועה חשמליים דומים אחרים נכללים בהוראות החוק.