האם המשווק או המוביל מטעמו חייב לאסוף את הציוד מכל מקום בבית?

לא. רק ממקום סביר שבו נעשה שימוש בדרך-כלל (לדוגמה, מקרר יפונה מהמטבח או מכונת כביסה מחדר הכביסה) או מהמקום בו מוצב המוצר החדש.