האם הסוללות מוטמנות?

לא. הסוללות עוברות תהליך מיון  בארץ ומועברות באוניה למיחזור באירופה.