האם מסנן מים (כגון לתמי 4) הוא פסולת אלקטרונית?

כן.