האם טונרים הם פסולת אלקטרונית?

. רק טונרים שיש להם צ’יפ זיהוי אלקטרוני